BUDYNEK DO WYNAJĘCIA  
 
BUDYNEK DO WYNAJĘCIA
BUDYNEK DO WYNAJĘCIA
BUDYNEK DO WYNAJĘCIA
BUDYNEK DO WYNAJĘCIA
INFORMACJE O POŁOŻENIU

Lubelszczyzna to najdalej na wschód wysunięty region nie tylko w Polsce, dzięki atrakcyjnemu położeniu geograficznemu województwo jest dla kraju, a może i niektórych państw europejskich bramą na Wschód. Coraz częściej Lubelszczyzna staje się przyczółkiem i oparciem dla przedsiębiorców i handlowców z Europy Zachodniej, którzy zainteresowani są kontaktami ze Wschodem.Walorem województwa lubelskiego jest jego ogromny potencjał rozwojowy. O wysokiej pozycji świadczą takie m.in. jego walory jak:

 • transgraniczne położenie, stwarzające doskonałe warunki dla przedsięwzięć ukierunkowanych na wschodnie rynki Białorusi, Ukrainy, Rosji i innych państw b. ZSRR;
 • relatywnie niskie koszty pracy, przy zasobach gwarantujących jej wysoką jakość;
 • niższe niż w innych regionach kraju ceny terenów, obiektów i pomieszczeń;
 • chłonność rynku regionalnego;
 • doskonałe zaplecze naukowe z liczną siecią uniwersytetów, szkół wyższych, instytutów badawczych;
 • bogate walory turystyczne, "oczekujące" na obudowę infrastrukturą towarzyszącą;
 • zaplecze doskonałej jakości, ekologicznych produktów rolnych, jako bazy dla rozwoju przetwórstwa żywnościowego;
 • dobrze rozwinięta infrastruktura okołobiznesowa, w tym sieć banków i instytucji finansowych, szereg izb gospodarczych, stowarzyszeń i fundacji udzielających technicznej pomocy przedsięwzięciom inwestycyjnym,

Dodatkowo w najbliższych latach w okolicach Lublina (Świdnik) wybudowane zostanie lotnisko pasażersko-towarowe . Rozpoczęła działalność supernowoczesna giełda rolno-ogrodnicza, wykorzystująca m.in. bogate doświadczenia zachodnie. Działa jeden z najnowocześniejszych w Europie terminali granicznych w Koroszczynie. Planowana jest rozbudowa i modernizacja dróg oraz pozostałych terminali i przejść granicznych. W niedługim czasie w Lublinie powstanie nowoczesne centrum biznesowo-kongresowe, a Międzynarodowe Targi Lubelskie SA prowadzą prace związane z budową obiektów wystawienniczo-targowych.

Do najbardziej znanych miejsc na Lubelszczyźnie należy Lubartów. To miasto i gmina w bliskim sąsiedztwie (27 km) miasta wojewódzkiego - Lublina. Liczba mieszkańców wynosi około 23 tys. (według danych z 2004 r.).

Lubartów to dziesiąte pod względem wielkości miasto w województwie lubelskim, będące atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. W mieście zlokalizowane są zakłady przemysłu: spożywczego, szklarskiego, materiałów budowlanych, odzieżowego, metalowego, skórzanego, meblarskiego i zakłady drukarskie.

W mieście krzyżują się drogi krajowe i wojewódzkie:

 • Droga krajowa nr 19 kierunek Rzeszów-Lublin-Lubartów-Międzyrzec Podlaski-Białystok,
 • Droga wojewódzka nr 815 kierunek Parczew - Wisznice.

Jak wskazuje Urząd Miasta główne atrybuty Lubartowa to dobrze rozwinięta infrastruktura, w tym:

 1. Rozbudowana sieć wodociągowa pozwala na korzystanie z niej prawie wszystkim mieszkańcom, woda nie wymaga uzdatniania i jest pozyskiwana z własnego ujęcia wody.
 2. Miasto prawie w całości jest skanalizowane, trwa rozbudowa sieci
 3. Trwa rozbudowa sieci infrastrukturalnych dla nowo powstających osiedli mieszkalnych
 4. Nowoczesna, mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków oddana do użytku w 1996r. posiada znaczną rezerwę wydajności
 5. Miasto posiada własne wysypisko odpadów, spełniające normy ochrony środowiska, organizowanym wywozem odpadów objęty jest teren całego miasta.
 6. Miasto wprowadziło system selektywnej zbiórki odpadów (szkło, makulatura, aluminium) na osiedlach bloków mieszkalnych, trwają prace nad jego wdrożeniem na osiedlach domów jednorodzinnych z rozszerzeniem o zbiórkę tworzyw sztucznych.
 7. Miasto posiada dostęp do sieci gazu ziemnego.
 8. Rozlewnia gazu płynnego zaopatruje gospodarstwa domowe i zakłady przemysłowe.
 9. W mieście funkcjonuje 7 parkingów miejskich ze 134 miejscami postojowymi oraz 18 zatok postojowych przy ulicach, które zapewniają możliwość parkowania 295 pojazdom, istnieją także liczne parkingi osiedlowe.
 10. Nowoczesna, cyfrowa centrala telefoniczna pozwala na dalszy rozwój sieci abonenckiej, rozbudowana jest sieć aparatów ogólnodostępnych.
 11. Miasto znajduje się w zasięgu sieci telefonii komórkowej wszystkich operatorów.
BUDYNEK DO WYNAJĘCIA Lubartów

- Pałac Sanguszków (250m od budynku) -

Lubartów

- Park Miejski (300m od budynku)

Lubartów

- Park Miejski (300m od budynku)-

Lubartów

- Bazylika św. Anny (350m od budynku)-

Lubartów

- Centrum Miasta, Rynek (400m od budynku-

Lubartów

- Ratusz Miejski (450m od budynku)-

Kozłówka

- Pałac Zmoyskich w Kozłówce -
www.muzeumzamoyskich.pl
(7km od budynku)

BUDYNEK DO WYNAJĘCIA
 
 

webdesign: point point

 
 

Copyright © 2009. Wszystkie prawa zastrzeżone.
HOME | BUDYNEK | PROJEKT | POŁOŻENIE | ZŁÓŻ OFERTĘ | PROMOCJA | KONTAKT